Om oss

SOSCON har arbeidet nasjonalt og internasjonalt siden 1986 med kompetanseutvikling, forskning og utdanningsprogrammer om hvorledes ta vare på den psykiske helsen (psykisk stress- og krisehåndtering) etter sterke hendelser, i forhold til jobb og hjem
print
Publisert fredag 12. januar 2018
Om oss

Beredskap

SOSCON har en 24-timers vakttelefon (+47 22 97 10 60) åpen for bedrifter, etater og organisasjoner.


SOSCON ble registrert som foretak våren 1986. Navnet SOSCON er satt sammen av to muligheter (S.O.S. Consult og SOSIAL Consult)

SOSCON ble etablert i 1986 Nedre Eiker kommune.
Fra juli 2013 finner du SOSCON i Lom kommune i Gudbrandsdalen, midt i Nasjonalparkriket.
Her holder administrasjonen til idyllisk plassert i nedre del av Bøverdalen.

Vi har skapt våre egne arbeidsplasser ved at vi våget å spørre og det har vi fortsatt med!

SOSCON har vært og er en kompetansebedrift innen menneskelig utvikling siden 1986!

Litt historikk om SOSCON

"Du må våge å spørre"

I 1984 gikk jeg på et kurs avholdt av Dnlf i emnet Krisepsykiatri. Kurset ble avholdt på Gaustad sykehus.

På det kurset var det en foreleser som het Are Holen, han var utdannet lege og psykolog og var tilknyttet Kontoret for katastrofepsykiatri (UiO/FSAN).

Han snakket blant annet om viktighet og betydning av å snakke sammen etter en alvorlig hendelse. Betegnelsen han da brukte på dette var Debriefing. Jeg fattet stor interesse for dette, sikkert bl.a. fordi jeg hadde erfaring fra prehospital akuttmedisin både til lands (ambulanse), til sjøs (utdanning av redningsmenn til standby-tjeneste i forbindelse med oljeleting i Nordsjøen og som tidligere instruktørleder i Norsk Luftambulanse.

I pausen tok jeg sjansen og stoppet Are i midtgangen når han kom ned fra podiet. Jeg presenterte med og spurte om emnet Debriefing var noe vi kunne gjøre noe eksplisitt på i utdanning/kursing. Are brukte noen få sekunder på å svare ”Ja det kan vi”.

Spørsmålet og svaret dannet et grunnlag for SOSCON innenfor psykisk stress- og krisebearbeidelse.

SOSCON ble registrert som foretak våren 1986. Navnet SOSCON er satt sammen av to muligheter (S.O.S. Consult og SOSIAL Consult). I 1986 startet vi opp med det første kurset innen psykisk stress- og krisebearbeidelse under betegnelsen ”Emosjonell debriefing”. Kurset gikk over 2 dager og ble gjennomført i Holmestrand med deltagere fra blant annet politi, brannvesen, bank og post.

Siden starten i 1986 har vi utdannet flere tusen personer i grunnleggende kompetanse innenfor psykisk stress- og krisebearbeidelse. Vi startet opp også i Sverige i løpet av kort tid,  I Danmark (med Færøyene og Grønland) har vi i dag et samarbeid med den Center for Beredskapspsykologi som har en lisens på utdanningens 4 første trinn.

Utdanningen med Are Holen er i dag en utdanning godkjent til 31.12.18 for studiepoeng (inntil 60 studiepoeng) i samarbeid med Høgskolen i Hedmark – Campus Elverum. Studiets navn er Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS®). Studiet inneholder i dag inntil 8 trinn/steg og bygger på bachelorgrad og kan inngå som en del av en relevant mastergrad. Deltagerne kan selv velge å ta eksamener i relasjon til Høgskolen (studiepoeng).

Siden starten har Are og jeg bodd på hotell i Norge, Sverige og Danmark sammen i nærmere 7 år. Dette sier noen om både interesse og antall kurs. Helt fra starten har store kunder vært forsvar, bedriftshelsetjenester (företagshälsovård), redningstjeneste, oljeselskaper i Nordsjøen, kommunale kriseteam, kirken og mange andre.

SOSCON har blitt en merkevare innen psykisk stress- og krisebearbeidelse i både Norge, Sverige og Danmark. Dette har også medført at personer har forsøkt å benytte navnet SOSCON (som forening eller tjeneste) inn i sin egen virksomhet. I og for seg er dette et kvalitetsstempel for oss ved at vårt navn har så god omtale at andre ønsker å benytte det, men etisk og juridisk er det forkastelig.

Fra starten har Are Holen hele tiden utviklet samtalemetodikken i samsvar med bl.a. moderne hjerneforskning og relevant forskning. Metoden har etter hvert fått betegnelsen: RITS® (Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress®/Reconstruction and Integration of Traumatic Stress®).

Betegnelsen RITS® er registrert i et internasjonalt register for medisinsk opphavsrett.

I samtaler med mennesker som har en opplevelse de vil dele med deg, så må du våge å spørre – og tåle svaret! Faktisk er det å spørre for mange en svært høy terskel man er usikker på om man våger å trå over.
 
Psykotraumatologi RITS® bearbeider psykisk stress- og kriser etter sterke hendelser. Metoden benytter kognitiv og emosjonell tilnærming; den omfatter bearbeidelse av dysfunksjonelle tanker og følelser, rommer innslag fra avspenning, selvpsykologisk og narrativ tilnærming.

En RITS®-samtale tar utgangspunkt i episodiske minner, tanker og fantasier fra den traumatiske hendelsen, arbeider med indre og ytre rekonstruksjons av den traumatiske situasjon for å oppnå en restrukturering av hendelsens innflytelse på opplevelse, tanke og handling i hverdagen.

Målet er å fremme tilpasning og bygge ned belastende rester fra hendelsen.

RITS® inngår i den psykososiale oppfølging etter sterke hendelser. Flere samtaler er ofte nødvendig, men antallet begrenser seg til maksimalt seks ganger.

SOSCON har en 24-timers vakttelefon (+47 22 97 10 60) for rådgivning og bistand ved alvorlige hendelser. Denne benyttes av kursdeltagere som ønsker rådgivning i konkrete situasjoner eller bedrifter, organisasjoner og etater som ønsker rådgivning eller bistand i en konkret situasjon.

Antall samtaler har bare økt, og vi har hatt flere tusen samtaler på oppdrag fra bedrifter og organisasjoner.

SOSCON har dyktige samtaleledere på mange steder rundt omkring i Skandinavia, og vi har samtaleledere innenfor mange sentrale europeiske språk.

Samtalene kan for eksempel dreie seg om ettervern etter alvorlige hendelser eller ivaretagelse av personer i en vanskelig situasjon.

Foruten den videreutdanningen i psykisk stress og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS) har vi kurser rettet mot bedriftsintern undervisning, kurser for for kommunale kriseteam, redningsetater m.m.. Disse kursene gjennomføres både på oppdrag/bestilling og åpne for flere deltagende miljøer. Vi gjennomfører disse kursene der hvor oppdragsgiver ønsker det.

SOSCON er fysisk etablert i Lom (midt i nasjonalparkriket).Her holder administrasjonen til idyllisk plassert i nedre del av Bøverdalen.

Vi har skapt våre egne arbeidsplasser ved at vi våget å spørre og det har vi fortsatt med!

SOSCON er en kompetansebedrift innen menneskelig utvikling siden 1986.


Stein T. Moen

Relatert info
Kontaktinfo

Kontaktinfo


Inngå gratis forhåndsavtale med SOSCON

Slik kan vi bistå din bedrift bedre, og dere får rabattert pris på bistand!

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: post@soscon.com

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250